O nás

Společnost Těžba štěrkopísku spol. s r.o. byla založena už v r.1992. Na pískovně Ondratice byla provedena otvírka ložiska a byla prováděna těžba stavebních surovin už dlouho předtím.

Dodáváme kopaný i tříděný písek a štěrkopísek přímo z těžby (frakce 0-4. 0-32, 0-100), bez obchodních mezičlánků. Našimi zákazníky jsou velkoodběratelé, malé a střední firmy včetně soukromých stavebníků.

V rámci rekultivace vytěženého prostoru provádíme ukládání rekultivačních materiálů.
Můžete u nás ukládat tyto materiály:

kód odpadu název odpadu - rekultivačního materiálu

17 05 04 zemina a kamení* neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 vytěžená hlušina* neuvedená pod číslem 17 05 05

(* neobsahující nebezpečné látky)

20 02 02 zemina a kameny

Zákazníky upozorňujeme na nutnost vlastního dopravce !